rianmatawi

Een groep Surinamers weigerde achterover te leunen en af te wachten. Vanaf maart 2020 is SU4SU actief in het werven van fondsen en donaties om de gezondheidszorg in Suriname te ondersteunen in de strijd tegen COVID. Goederen ter waarde van meer dan 10 miljoen US Dollar hebben hun weg gevonden naar ziekenhuizen, zorginstellingen, maar ook politie en leger. We bedanken alle donoren en sponsoren voor het geloof in SU4SU.

Surinamers voor Surinamers… 

We doen het samen!