admin

De inzamelingsactie HU4SU, die liep 15 juni tot en met 15 juli, heeft 4000,99 euro opgehaald! De inzamelingsactie werd georganiseerd door docenten en studenten die hun ‘thuisland’ Suriname wilden helpen. Ze kwamen in actie toen voor de ziekenhuizen code zwart werd afgegeven. Suriname is zwaar getroffen door corona en er is een groot tekort aan medisch personeel en medicijnen.

Het geld wordt overgemaakt aan de nationale actie NL4SU en SU4SU, waar een speciale commissie over besteding van de gelden gaat. Meer informatie is te lezen op de website van SU4SU.

Hogeschool Utrecht is inmiddels op de pagina van SU4SU opgenomen als donateur.


De trekkers van de actie willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. De enthousiaste reacties van velen waren geweldig, vooral het initiatief JUS4SU, waarbij een horecaondernemer van de HU de actie ondersteunde met de verkoop van jus d’orange. We kijken met veel trots terug op een succesvolle actie, waarin alle donateurs zowel binnen als buiten de HU een aandeel in hebben. Ook gaat een speciale dank uit naar allen die betrokken waren bij de organisatie van de actie.