SU4SU

Een groep Surinamers weigerde achterover te leunen en af te wachten. Vanaf maart 2020 is SU4SU actief in het werven van fondsen en donaties om de gezondheidszorg in Suriname te ondersteunen in de strijd tegen COVID. Goederen ter waarde van meer dan 10 miljoen US Dollar hebben hun weg gevonden naar ziekenhuizen, zorginstellingen, maar ook politie en leger. We bedanken alle donoren en sponsoren voor het geloof in SU4SU.

Surinamers voor Surinamers… 

We doen het samen!

JUS4SU

De inzamelingsactie HU4SU, die liep 15 juni tot en met 15 juli, heeft 4000,99 euro opgehaald! De inzamelingsactie werd georganiseerd door docenten en studenten die hun ‘thuisland’ Suriname wilden helpen. Ze kwamen in actie toen voor de ziekenhuizen code zwart werd afgegeven. Suriname is zwaar getroffen door corona en er is een groot tekort aan medisch personeel en medicijnen.

Het geld wordt overgemaakt aan de nationale actie NL4SU en SU4SU, waar een speciale commissie over besteding van de gelden gaat. Meer informatie is te lezen op de website van SU4SU.

Hogeschool Utrecht is inmiddels op de pagina van SU4SU opgenomen als donateur.


De trekkers van de actie willen iedereen bedanken voor hun bijdrage. De enthousiaste reacties van velen waren geweldig, vooral het initiatief JUS4SU, waarbij een horecaondernemer van de HU de actie ondersteunde met de verkoop van jus d’orange. We kijken met veel trots terug op een succesvolle actie, waarin alle donateurs zowel binnen als buiten de HU een aandeel in hebben. Ook gaat een speciale dank uit naar allen die betrokken waren bij de organisatie van de actie.

Met dank aan SU4SU​

Met dank aan SU4SU

“Wij mogen wel stellen dat het voor het ziekenhuis heel moeilijk zou zijn om de covidzorg te verlenen en te continueren, zoals wij dat nu kunnen doen, zonder deze wezenlijke bijdragen. 

-Mw. Drs. S. Nannan Panday-Gopisingh

SU4SU draagt de nationale distributie van PPE over aan BGVS

SU4SU heeft de afgelopen week, voorlopig de laatste distributies gedaan van persoonlijke beschermingsmiddelen, beter bekend als PPE. Het nationaal beheer en distributie van deze kritische medische beschermingsmiddelen is vanaf heden volledig overgenomen door het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname). Deze overdracht is niet abrupt geschied, maar over een periode van 2 maanden zijn klanten successievelijk overgedragen aan het BGVS.

SU4SU beheerde sinds mei 2020 grotendeels de nationale distributie van PPE. SU4SU was de facto de nationale donor coördinator met betrekking tot PPE, bovenop de aankopen die SU4SU zelf deed en distribueerde. De ziekenhuizen, de primary health instituten als RGD en MZ, huisartsen, tandartsen, bejaarden tehuizen, politie, brandweer, Luchthavenbeheer en overige werkarmen van de overheid zijn allemaal voorzien van PPE via SU4SU.

Het beheer is sinds de start op professionele wijze gerealiseerd via partner bedrijf Da Vinci Group, die haar magazijn, personeel, en wagenpark pro-deo beschikbaar heeft gesteld. SU4SU is de Da Vinci Group erg erkentelijk en bedankt hen namens de gehele Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder namens de gezondheidsmedewerkers.

Het BGVS is de organisatie aangewezen door de Surinaamse overheid om primair zorg te dragen voor de nationale beschikbaarheid en distributie van geneesmiddelen in Suriname. Vanwege de aanwezige management systemen, infrastructuur en ervaring heeft de regering het BGVS nu ook aangewezen voor het nationaal beheer van PPE en medische verbruiksartikelen.

SU4SU zal het BGVS technisch blijven ondersteunen en haar magazijn blijft beschikbaar voor opslag van PPE. Het contact met de afnemers zal vanaf nu primair geschieden via het BGVS.

SU4SU is in maart 2020 opgericht. Het SU4SU Covid-19 Support Fund is meteen opgezet door het Surinaams bedrijfsleven en wordt beheerd door de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB). Het primaire doel is de gezondheidssector in Suriname te ondersteunen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Dit wordt gerealiseerd door het doen aan fundraising en het ondersteunen van de gezondheidssector met middelen, infrastructuur en expertise uit het bedrijfsleven. Samen met de stakeholders in de gezondheidssector wordt continu geanalyseerd waar de tekortkomingen zijn en hoe SU4SU daarop het best kan inspelen.

Radboudumc ondersteunt met kennis

Op vrijdag 3 juli 2020 arriveert een team van intensivisten, infectiologen, infectiepreventiedeskundigen en een microbioloog uit Nederland in Suriname. Dit team zal ondersteuning bieden bij COVID-zorg in Suriname. De coördinatie van dit project ligt in handen van Jeroen Schouten, intensivist van het Radboudumc.

Het team komt op verzoek van de vereniging van medische specialisten om niet alleen middelen maar ook kennis te sturen. Via de landelijke IC-vereniging is dit verzoek terecht gekomen bij de intensive care arts Jeroen Schouten.

Het team heeft in Nederland veel ervaring opgedaan in zowel het opbouwen van COVID-units als het verlenen van COVID-zorg en wil deze graag delen met de Surinaamse artsen. Dat doen ze vrijwillig.

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid heeft zich bij deze actie aangesloten en zorgt voor een luchtbrug. De komende drie maanden zal er elke 2 tot 3 weken, uit verschillende ziekenhuizen in Nederland een ervaren team naar Suriname afreizen om te helpen waar nodig.

De artsen gaan vooral hun collega’s hier ontlasten omdat de werkdruk nu heel erg hoog is. Ze zullen vooral hun ervaring en protocollen delen en in kaart brengen wat we hier nodig hebben zodat het team dat na deze groep komt de spullen dan mee kan nemen.

De artsen hebben via hun werkgevers persoonlijke beschermingsmiddelen meegekregen voor eigen gebruik en voor donatie. Ze zullen zeer voorzichtig en goed beschermd te werk gaan.

SU4SU goes NL4SU

In Suriname dreigt een humanitaire ramp nu het aantal corona-besmettingen iedere dag toeneemt. Nederland voor Suriname is een inzamelingsactie voor SU4SU www.Su4Su.nl. Jörgen Raymann, Humberto Tan, Mildred Roethof, Glen Faria, Trijntje Oosterhuis, Gerda Havertong, Jeangu Macrooy, Yannick Hiwat, Tommie Christiaan, Kees van der Spek, Dwight Dissels en vele andere Nederlanders willen met een benefietavond hulp bieden aan het zwaar getroffen Suriname.
Nederland voor Suriname wordt een warme show met bijzondere optredens en ontroerende verhalen, waarbij geld wordt ingezameld om een humanitaire ramp te voorkomen. Natuurlijk mag er ook gelachen worden en zal een bijzondere gast de eindstand van de inzamelingsactie onthullen. Nederland voor Suriname wordt ondersteund door het Rode Kruis.
Jörgen Raymann: “De huidige crisis treft vooral de gewone Surinamer buitengewoon hard. De verbondenheid en bijzondere band tussen Nederland en Suriname bestaat al heel lang en zal blijven bestaan. Laten we elkaar helpen.”
Wil jij ook een steentje bijdragen? Ga dan naar www.Su4Su.nl of kijk op woensdag 8 juli vanaf 20.30 uur, meteen na het NOS Journaal, naar Nederland voor Suriname.
Aanleiding
In Suriname heeft de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) ingrijpende gevolgen. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid maakt zich zorgen nu het aantal besmettingen ernstig toeneemt. Suriname heeft echter geen geld en een humanitaire ramp ligt op de loer. Vooral de ziekenhuizen kampen met een extreem tekort aan medische faciliteiten. Er is een tekort aan speciale apparatuur, beschermmateriaal voor artsen en speciale afdelingen om besmette patiënten te kunnen behandelen zonder dat zij andere patiënten in gevaar brengen. Er is acuut geld nodig om dat te kunnen realiseren.
Nederland voor Suriname inzamelingsactie voor SU4SU
Journalist Hennah Draaibaar en ondernemer Jules Fernandes startten bij de uitbraak van de coronacrisis de actie SU4SU. Ondanks de zware economische recessie waar Suriname doorheen gaat, kwamen burgers met hartverwarmende bijdragen – Surinamers voor Surinamers. Door alle corona-maatregelen wordt er echter nauwelijks nog iets verdiend en moet iedereen elk dubbeltje extra omdraaien om te overleven. Dit is dan ook het moment dat wij met de benefietshow Nederland voor Suriname opstaan. Help de Surinaamse bevolking met medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken en IC-bedden nu het zo hard nodig is.
Nederland voor Suriname is een initiatief van Jörgen Raymann en Mildred Roethof (Human Nature Films) in samenwerking met de NTR.

Eerste aankopen SU4SU

Waar staan we nu?

We zijn met SU4SU begonnen met inzamelen van geld in een periode waarin de hele wereld op zijn kop stond en wij het in Suriname redelijk onder controle hadden. Sterker nog, een paar weken lang waren we een van de weinige landen in de wereld met nul besmettingen.

Omdat we ruim twee maanden geleden begonnen zijn, hebben we tijd gewonnen. Het zoeken naar PPE en andere benodigdheden kost tijd en een levertijd van twee maanden is niet uitzonderlijk. We hebben dus niet stilgezeten en onze eigen verantwoordelijkheid genomen om datgene te doen wat we konden.

Hier een overzicht van de aankopen tot nu:

Maar nu hebben we wat meer hulp nodig. Er zijn niet alleen veel besmettingen, er is in Suriname momenteel ook sprake van community spread. Dat betekent dat we geen idee hebben hoeveel mensen er nu besmet zijn. En hoeveel mensen er zorg nodig zullen hebben.

Daarom gaan we door. SU4SU, Surinamers voor Surinamers… we hebben iedereen nodig!