admin

SU4SU heeft de afgelopen week, voorlopig de laatste distributies gedaan van persoonlijke beschermingsmiddelen, beter bekend als PPE. Het nationaal beheer en distributie van deze kritische medische beschermingsmiddelen is vanaf heden volledig overgenomen door het BGVS (Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname). Deze overdracht is niet abrupt geschied, maar over een periode van 2 maanden zijn klanten successievelijk overgedragen aan het BGVS.

SU4SU beheerde sinds mei 2020 grotendeels de nationale distributie van PPE. SU4SU was de facto de nationale donor coördinator met betrekking tot PPE, bovenop de aankopen die SU4SU zelf deed en distribueerde. De ziekenhuizen, de primary health instituten als RGD en MZ, huisartsen, tandartsen, bejaarden tehuizen, politie, brandweer, Luchthavenbeheer en overige werkarmen van de overheid zijn allemaal voorzien van PPE via SU4SU.

Het beheer is sinds de start op professionele wijze gerealiseerd via partner bedrijf Da Vinci Group, die haar magazijn, personeel, en wagenpark pro-deo beschikbaar heeft gesteld. SU4SU is de Da Vinci Group erg erkentelijk en bedankt hen namens de gehele Surinaamse gemeenschap, in het bijzonder namens de gezondheidsmedewerkers.

Het BGVS is de organisatie aangewezen door de Surinaamse overheid om primair zorg te dragen voor de nationale beschikbaarheid en distributie van geneesmiddelen in Suriname. Vanwege de aanwezige management systemen, infrastructuur en ervaring heeft de regering het BGVS nu ook aangewezen voor het nationaal beheer van PPE en medische verbruiksartikelen.

SU4SU zal het BGVS technisch blijven ondersteunen en haar magazijn blijft beschikbaar voor opslag van PPE. Het contact met de afnemers zal vanaf nu primair geschieden via het BGVS.

SU4SU is in maart 2020 opgericht. Het SU4SU Covid-19 Support Fund is meteen opgezet door het Surinaams bedrijfsleven en wordt beheerd door de Vereniging Surinaamse Bedrijfsleven (VSB). Het primaire doel is de gezondheidssector in Suriname te ondersteunen in de strijd tegen de Covid-19 pandemie. Dit wordt gerealiseerd door het doen aan fundraising en het ondersteunen van de gezondheidssector met middelen, infrastructuur en expertise uit het bedrijfsleven. Samen met de stakeholders in de gezondheidssector wordt continu geanalyseerd waar de tekortkomingen zijn en hoe SU4SU daarop het best kan inspelen.

Leave a Reply